Kursen:
Kursen omfattar 5 kurstillfällen á 2 studietimmar.
(1 studietimme = 45 minuter)

Förkunskaper- Inga förkunskaper krävs. 

I Nose Work får hunden använda sitt främsta sinne, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning, istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Nose Work utgår från att inlärning och träning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet med Nose Work är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade. Källa: SNWK
 

Mål:
Grunläggande kunskap och färdigheter i sporten Nose Work 


OBS! Alla hundar ska ha sele när de tränar för att du som förare ska kunna hjälpa och stötta din hund på ett så säkert sätt som möjligt. 

Medlemskap krävs för alla våra kurser ANMÄLAN 


 

Startdatum:       19 november

Kursdag/Tid:     Söndagar kl 18:00-19:30
 

Antal platser:     FULLT


Kurslitteratur:    


Kostnad:             700 :- (eller 20 bonustimmar)
                             Inget fika ingår
         


Instruktör:          Karina Ravn
                            Tel.073-396 97 23
                            k.ravn@outlook.com

 

Medhjälpare:        

Intresseanmälan


  • Obs! Ej SKK
  • T.ex info till köket mm
  • Jag godkänner att Tidaholms BK sparar mina uppgifter, i enlighet med GDPR, under tiden vi deltar i anmäld aktivetet