Stugan

Ansvarig:

Pelle Teike
Mail:
parandersteike@gmail.comBokning av stugan:

kontakta "Gumman"
Gun-Marie Fredriksson
Tel.0706164188
Mail:s-k@bredband.net

     

 

Planen

Ansvarig:

Pelle Teike
Mail:
parandersteike@gmail.com


Gräsklippning:
Erik Svensson
Tel.