Stugan

Ansvarig:

Emma Andersson 070-2320920
Emmala96@hotmail.comBokning av stugan:

kontakta "Gumman"
Gun-Marie Fredriksson
Tel.0706164188
Mail:s-k@bredband.net

     

 

Planen

Ansvarig:

Pär Jeppesson 070-8346421
pers.skogochmark@gmail.comGräsklippning:

Tel.