Styrelsen 2019

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande        

Catharina Rosénius Käll     c.rosenius.kall@gmail.com

 

Vice Ordförande                     

Maria Rothzén                     strangshemmet1@gmail.com

 

Sekreterare            

Jeanette Coltén Ferm          colten.ferm@telia.com
 

Kassör      

Elisabeth Pettersson            elisrolle@yahoo.se

                     

Ledamöter 

Victoria Svensson                 jenacciskennel@gmail.com

Ulrica Larsson                       ulricalarsson67@hotmail.com
Lena Lycksell                        mikael.lycksell@mardskog.se

Suppleanter  

Susanne Lindberg                s_lindberg72@hotmail.com
Marie Nielsen                       marie@holmagardens.se

Clara Åkesson                     

                                                                            

Revisorer 

Tidaholms Redovisningsbyrå Annika Andersson

 

Revisor Suppleanter

se ovan

Valberedning
Julia Johnsson - sammankallande
Karin Gunnarsson
Malin Pihlström