Att hålla kurs

Inför Kurs
 • Sammanställ de anmälningar du fått in. Viktigt! Alla kursanmälningar görs via formulär på hemsidan.
 • Kontakta kursdeltagare efter anmälan
  - Datum & tid för kurs
  - Summa att betala (ev. medlemsavgift, kursavgift +bok (valp)). Ska vara betald innan kursstart!
  - Ref.nr +namn för betalning - Bg 5079-7927
 • Återkoppla betalningsreferens till kassör (se nedan)
 • Fyll i lista till Studiefrämjandet, lägg i facket på kontoret. Ev. manuell "Grön lista" finns senare att hämta i samma fack. Vill du använda App- skriv "GUSTAV" överst på  listan.
 • Fyll ev. i Deltagarlistan om ni vill ha den för egen uppföljning
Under Kurs
 • Rådgör med övriga kursledare hur ni delar upp appellplaner och lokaler, er kurskväll.
 • Meddela "specialkost" t.ex gluten, på lista i köket.
 • I samband med kursstart skall alla hundar ID-kontrolleras. Läsaren ska finnas i mittengarderoben på kontoret.
 • Informera kursdeltagarna om hur "köket" fungerar. Ingen kontantbetalning, utan fyll i fikalistan. Betalning av slutsumman sker vid näst sista (sista) kurstillfället. Kontant eller via Swish.
 • Städa stugan enligt uppgjord lista eller ök med kurser samma dag.
 • Varje kurs sköter sin egen servering (kök) eller enl. överenskommelse med övriga.
 • Informera kursdeltagarna om ideell verksamhet. Fånga upp de som är intresserade att hjälpa till vid t.ex kurser, tävlingar, kök et.c
  Informera om Bonussystemet.
Inför/ efter Kursslut
 • Fyll i lista i köket när ni avser ha er avslutning, i god tid innan.
 • Färdiga diplom finns att tillgå i mappen på kontoret. Kontrollera i tid att det antal du behöver finns, annars kontakta Jeanette.
 • Kursutvärdering avslut /halvtid, finns i instruktörspärm på kontoret
 • Lämna den ifyllda "Gröna listan" i facket på kontoret. (glöm ej skriva under) alternativt rapportera in via app och glöm inte Signeringskod.

Kassör

Elisabeth "Elis" Pettersson

mobil 070-607 53 31

mail: elisrolle@yahoo.se

Bg 5079-7927

Medlemsansvarig

Jeanette Coltén Ferm

mobil 070-515 45 12

mail: tidaholmsbk@telia.com