Nose work

Kommittéansvarig:

Sandra Nilsson
070-754 40 97
nilsson86sandra@gmail.com

Klubbmästare Nosework 2022

Årets klubbmästare blev Clara Åkesson och Malte.
22 stycken ekipage deltog på tävlingen.