Äntligen åter

Tävlingspsykologi
Det är fantastiskt kul att sätta mål, satsa och ge allt för att uppnå det man så länge sett fram emot!
Men kanske har du tankar och känslor som hindrar dig från att uppnå det du vill? Kanske har du upplevt nervositet, dåligt självförtroende, bristande koncentrationsförmåga eller hamnat i en formsvacka?
Prestation och ångest tycks vara starkt förknippade med varandra. Men det behöver inte vara så.
I den här kursen vill jag tillsammans med dig vända på det.
Vi ska ersätta prestationsångest med prestationsglädje!


Kursen:
Kursen omfattar 6-8 kurstillfällen á 3-4 studietimmar.
 (1 studietimme = 45 minuter) 

Kursstart:             beroende på anmälningar


Kursdag/Tid:        Tisdag ?
 

Antal platser:        10


Kurslitteratur:       Prestationsglädje av Niina Svartberg


Kostnad:               800kr (inkl. bok)
                               Alt. 25 bonustimmar +Bok 270kr


Instruktör:            Tina Rosén Lindh
                              Tel. 073181 51 79
                              rosenlindhtina@gmail.com

Intresseanmälan


  • Obs! Ej SKK