Förkunskaper:

Motsvarande kunskaper efter avslutad Grundkurs eller Fortsättningskurs

Kursen:
Kursen omfattar 8 kurstillfällen á 3 studietimmar.

(1 studietimme = 45 minuter)

Allmänlydnadspasset är en form av måldokument som kan användas i den grundläggande hundägarutbildningen. Passet omfattar tio olika moment som hundägare har glädje av att hunden vardagsvis kan lyda. Med hjälp av passet får både hundägaren och instruktören ett tydligt mål för utbildningen.

Följande moment ingår i passet:
1. Kvarsittande med störning
2. Möte med andra hundar på stig eller gångväg
3. Sitta tyst i bil
4. Gå fint vid sidan
5. Hantering och visitation av föraren och annan person
6. Inkallning utan störning
7. Inkallning med störning
8. Stoppkommando
9. Passivitet
10. Nosaktivering
11. Valfritt moment

 

Mål:

Godkänt prov

Startdatum:       Ingen kurs planerad    


Kursdag/Tid:        

 

Antal platser:        


Kurslitteratur:       


Kostnad:               


Instruktör:            

 

Medhjälpare:

Intresseanmälan


  • Obs! Ej SKK
  • T.ex info till köket mm