Om:
Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.
Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga
Doft:
Projektgruppen SBK förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter.
Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Förkunskap:

Inga.

Kursen:
Kursen omfattar 2x11studieh (heldagar) inkl. fika fm & em
(medtag ev. egen lunch)
(1 studietimme = 45 minuter)

Vi varvar praktik och teori.

Mål:

Grunder i Specialsök med doft "Röd Kong"

VIKTIGT!
Då Vi fortfarande har restriktioner från SBK att inte vara fler än 8 personer vid en sammankomst gäller det 1 förare/ hund.
Kläder efter väder då vi även kommer vara utomhus.

 

Startdatum:         v.10 13-14 mars


Kursdag/Tid:      Lördag + Söndag kl 09.00 - 17.00
                                 

Antal platser:     6 (FULLT)


Kurslitteratur:


Kostnad:           750:- (30 Bonustimmar)


Instruktör:         Ulrika Floryd
                           Tel. 070-766 56 51
                           ulrikafloryd@gmail.com
                           

Medhjälpare:     

Anmälan


  • Obs! Ej SKK
  • T.ex info till köket mm
  • Jag godkänner att Tidaholms BK sparar mina uppgifter, i enlighet med GDPR, under tiden vi deltar i anmäld aktivetet