Förkunskap:
Bra kontakt med din hund.
 

Kursen:
Kursen omfattar 7 kurstillfällen á 3 studietimmar
(1 studietimme = 45 minuter).

Kurs i bruks spår. För dig som vill tävla bruks, apell och lägre klass. Vi kommer att i teori och praktik arbeta igenom lydnadsmomenten i apell och lägre klass. Du kommer också att få träna spår
 vid två kurstillfällen. Förkunskaper-god allmänlydnad, Kurslitteratur-sbk regelbok för bruksprov.

Mål:
Att vara förberedd att tävla.

Startdatum:        Vecka 15


Kursdag/Tid:      Onsdag kl 18:30 - 20:45
 

Antal platser:      FULLT


Kurslitteratur:      Regelbok finns att köpa för den som inte har 


Kostnad:               1025 :- (<25 år alt. stud.leg 875 :-) Fika                                       ingår. 


Instruktör:          Tina Rosén

Medhjälpare:      Eva Olofsson eolofsson990@gmail.com
                            Elisabeth Pettersson 
  

Intresseanmälan


  • Obs! Ej SKK
  • T.ex info till köket mm