Valberedningens förslag på styrelse 2024

Här kommer Valberedningens förslag på styrelse i Tidaholms Brukshundklubb inför Årsmötet 2024 (Se bifogad fil nedan). 
Som medlem kan Du nominera ytterligare styrelsenkandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter